Bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing

Gouden Hart
Vaak leven wij tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd. Wij, gelovige christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Bezinning op het hoe, waarom en waarheen met al ons dagelijks doen en laten. Goed geleide bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.
Omdat we samen zijn, hoeft niemand alleen te zijn. We hebben aanspraak aan elkaar, vangen elkaar op als dat nodig is en bemoedigen elkaar. Door de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, door de steun van de medepelgrims en vrijwilligers, door de ontroerende kerkelijke plechtigheden in het Heiligdom om God te mogen vinden samen met Maria, bezorgt de bedevaart ons kracht en heerlijke dagen.

Voor de 71e keer vertrekken dit jaar vanuit het bisdom Breda weer de jaarlijkse bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing.
Een plaatsje gelegen vlakbij Dinant in de Belgische Ardennen waar van 29 november 1932 tot
3 januari 1933 Maria 33 maal is verschenen aan 5 kinderen.
Maria gaf aan de kinderen een boodschap: ”Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen. ”Maria, de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: Zieken en Gezonden.

De verzorgde bedevaart voor West-Brabant en Zeeland wordt gehouden in het weekend van
2-3-4 juni 2018 en begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers die borg staan voor een goede verzorging.
De dagbedevaart is op zondag 3 juni.
Indien u met de verzorgde bedevaart mee wilt gaan betekent dit dat u zaterdagochtend vertrekt vanuit Bergen op Zoom en maandagavond hier weer terugkeert.
Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom.
De bedevaart is rondom een thema wat terugkomt in de diensten en die als hoogtepunten worden ervaren. Als pastorale leiding gaan Vicaris Paul Verbeek en pastoor Hans van Geel mee, die voor zullen gaan in de Nederlandstalige kerkdiensten.

De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 3 juni vroeg.
Uw opstaptijd krijgt u in de week voor vertrek te horen. Onderweg in de bus wordt er gebeden en worden er verschillende liederen gezongen ter ere van Maria.
Om 11.00 uur is er een hoogmis en ’s middags het Lof met ziekenzegening.
Indien u dit wenst kunt u die zegening ontvangen.
De dagbedevaartgangers vertrekken om ongeveer 16.30 uur weer vanuit Beauraing en worden daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers.

De inschrijvingstermijn voor de verzorgde bedevaart sluit op 1 mei.
Voor de dagbedevaart kunt u zich tot 15 mei opgeven.

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij:

Bergen op Zoom e.o. : Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel 0164-25 04 20
Mevr. J. Goossens-Veraart tel 0164-25 60 93
Mevr. R. Jimkes-Rens, tel 0164-24 00 63
Heerle : Mevr. C. Akkermans-Damen tel.0165-30 22 96
Fijnaart : Mevr. T. Moerenhout-Tax tel. 0168- 46 26 10
Nispen e.o. : Mevr. A. Remeijsen tel. 0165-36 53 45
Steenbergen e.o. : Mevr. C. van Beurden- van Wiggen tel.0167-56 54 24
Putte : Mevr. Ketelaars tel.0164-60 28 62
Roosendaal e.o. : Dhr. J. Goorden tel.0165-56 38 41
Zevenbergen : Mevr. C. van Gils- Melisse tel.0168 -32 77 41
Mevr. P. Verschuren-Smits tel.0168 -32 39 96

Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl