Tarieven voor de begraafplaatsen

PBC – PAROCHIËLE BEGRAAFPLAATSEN COMMISSIE

TARIEVEN BEGRAAFPLAATSEN 2016 en 2017

Tarieven.
Hier vindt u de tarieven voor de begraafplaatsen in de Immanuelparochie, zoals die gelden vanaf 1 januari 2016.
De Immanuelparochie telt 7 begraafplaatsen, die in het verleden allemaal verschillende tarieven kenden.
De verschillen waren soms groot.
Het Bestuur van de Immanuelparochie heeft besloten dat vanaf 2017 voor alle begraafplaatsen dezelfde tarieven gelden.
Vanaf 2012 worden de tarieven stapsgewijs, in een periode van vijf jaar, gelijkgetrokken.

Reglement
Zo had elke begraafplaats ook zijn eigen reglement. Dat is ook veranderd.
Er is nu één reglement voor alle begraafplaatsen, dat is goedgekeurd door de Bisschop van Breda.

Onderhoud
Op sommige begraafplaatsen wordt het onderhoud uitgevoerd door een professioneel bedrijf, terwijl in andere plaatsen vrijwilligers zorgen dat het kerkhof er netjes bij ligt.
Helaas zijn er steeds minder mensen die als vrijwilliger hun tijd beschikbaar stellen voor het (wekelijks) onderhouden van de begraafplaatsen. De leeftijd van de vrijwilligers speelt daarbij ook een rol.
Dat is de reden dat vaker een bedrijf ingehuurd moet worden.

PBC
In de Immanuelparochie is een Parochiële Begraafplaatsen Commissie (PBC) actief. In deze commissie zit iemand van elke begraafplaats.
Samen zorgen zij ervoor dat alle zaken met betrekking tot de kerkhoven goed geregeld en uitgevoerd worden.
Het dagelijks bestuur van deze commissie bestaat thans uit:
Hans Kleinekoort, voorzitter
Lenie Hessels, secretaris tel. 0168 45 23 03; e-mail: lenie.hessels@live.nl
Ton Duijm, penningmeester

ADRESWIJZIGING
Volgens het Reglement voor de begraafplaatsen is de rechthebbende de persoon aan wie het recht op een graf is verleend. Kort gezegd is dit de persoon op wiens naam het graf staat. Hij is de persoon die verantwoordelijk is voor het graf en die aangeschreven wordt als de grafrechten aflopen. Dat aanschrijven gebeurt om de tien jaar. Uit de praktijk blijkt dat in die tussenliggende jaren wel 25% van de rechthebbenden verhuisd is. Veel mensen vergeten bij verhuizing hun nieuwe adres door te geven aan de administratie van de begraafplaats.
Als u rechthebbende bent van een graf, bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw nieuwe adres. De mensen van de administratie zijn niet verplicht uw nieuwe verblijfplaats op te sporen, maar ze doen wel alle mogelijke moeite hiervoor. Soms lukt dat niet, want de gemeente geeft geen informatie. Dit kan vervelende situaties opleveren als het grafrecht niet op tijd betaald is. En die problemen willen we graag voorkomen.

GEEF UW ADRESWIJZIGING TIJDIG DOOR!

Tarievenlijst 2016
Tarievenlijst 2017