Vormsel

Op zaterdag 3 februari 2018 om 19.00 uur komt er een Vormheer naar onze parochie voor de toediening van dit sacrament aan alle jongeren die zich hiervoor aanmelden. Rond de voorbereiding en viering van het Vormsel wordt dit jaar gewerkt met een nieuw project met naar wij hopen minder stilzitten en iets meer actie. De kinderen zullen als één groep samenwerken binnen de drie clusterkerken van onze parochie. We starten eind september met de eerste bijeenkomst.

De kinderen die in 2014 het sacrament van de eerste heilige Communie hebben ontvangen, hebben persoonlijk een uitnodiging gekregen. Mocht u deze niet ontvangen hebben en uw kind wil wel het Vormsel doen, dan kunt u een inschrijfformulier opvragen bij het secretariaat van de parochie via email coordinator@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168-323218