Weg van Leven – Geloofsverdieping

Bij voldoende belangstelling gaan we op maandag 19 februari 2018 in het Bartholomeushuis in Zevenbergen van start met het werkschrift ‘Weg van Leven’. In dit project staat de innerlijke weg centraal die ieder mens gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

‘Weg van Leven’ is een manier van persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Voor de persoonlijke geloofsverdieping is er een werkschrift met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond 7 verschillende thema’s. Deze thema’s zijn ontleend aan de kernbegrippen ‘geloof, hoop en liefde’. Het gezamenlijk geloofsgesprek over deze thema’s vindt plaats in zeven bijeenkomsten van 20.00 – 21.30 uur.

Data: 19/26 februari, 5/12/19/26 maart en 9 april 2018

Begeleiding: Piet de Meijer, pastoraal werker Immanuelparochie.

U kunt zich opgeven per mail: coordinator@immanuel-parochie.eu  of telefoon: 0168-323218