In memoriam Wim Surewaard

Met droefheid heeft het parochiebestuur kennis genomen van het overlijden aan Wim Surewaard op 4 mei jl. Wim is 70 jaar geworden. Voor de parochie was zijn inzet als secretaris van het bestuur van grote waarde. Tot op het laatste moment heeft hij daarin met grote zorgvuldigheid zijn werk gedaan. Sinds de fusie van de parochie heeft hij een belangrijke stem gehad in de ontwikkeling van de parochie tot wat ze nu is.

Als parochie zullen wij zijn waardevolle inzet zeer gaan missen. We wensen zijn vrouw Corrie en kinderen en kleinkinderen sterkte in deze verdrietige tijd.

Dat eeuwig licht hem mag verlichten, dat hij mag rusten in vrede.

Namens het parochiebestuur,

Marc Bollerman, vice-voorzitter