Alpha-cursus

Het pastoraal team nodigt u graag uit om in september aan de Alpha-cursus te gaan deelnemen. Deze cursus is erop gericht om het persoonlijk geloof te verdiepen en om woorden aan te reiken om de Blijde Boodschap uit te dragen. De Alpha-cursus wil zo een bijdrage leveren aan een meer vitale én toekomstbestendige parochie.De eerste Alpha-cursus bestaat uit negen bijeenkomsten, waarin we in een informele, plezierige, en vriendschappelijke sfeer praten over het leven en het geloof. De bijeenkomsten kennen een vaste indeling: een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en een aansluitend gesprek in een groep van ongeveer acht personen. Per groep is er een gespreksleider aanwezig.

In de inleidingen en de groepsgesprekken komen vragen ter sprake als: wie is Jezus voor jou; hoe kun je geloven; waarom bidden en hoe; hoe leidt God ons en wat doet de heilige Geest met ons? Tijdens de bijeenkomsten komt het luisteren naar elkaars geloofsbeleving op de eerste plaats en wordt niet over het geloof gediscussieerd.

De Alpha-cursus wordt vanuit het pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het pastoraal team, met als coördinator pastoraal-assistent Frans van den Bosch. Voor verdere informatie: