Vormsel

Begin volgend jaar is er de mogelijkheid voor de jongeren uit groep 8 om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de Vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn). Lees verder

Start online ALPHA-CURSUS

IS DE ONLINE ALPHA CURSUS IETS VOOR JOU?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor je is? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? En wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen? Dan is de online Alpha-cursus echt iets voor jou! Je hebt een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een goede internetverbin­ding. Lees verder

WJD@home

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg. Lees verder

Vormsel

In onze parochie zijn we gewend dat in november het vormsel toegediend wordt. Vanwege de corona omstandigheden is dit echter voorlopig uitgesteld tot begin 2021. De kinderen die volgens onze administratie in aanmerking komen voor dit sacrament krijgen t.z.t. persoonlijk een uitnodiging.

Pinksterestafette

Pinkstervuur bereikt de Immanuelparochie op 4 juli

Het Pinkstervuur van de bisschoppelijke Pinksterestafette bereikte op zaterdag 4 juli jl. de Immanuelparochie. Wij kregen het vuur aangereikt van de parochianen uit de H. Mariaparochie in Etten Leur, vergezeld van hun geloofsbrief. In de familieviering van 19.00 uur in de kerk van het H. Hart van Jezus in Langeweg, werd de geloofsbrief aan ons voorgelezen. Lees verder

Koor Amicante zoekt enthousiaste dirigent(e)

Kent u iemand die ons koor zou willen dirigeren of kunt u het zelf? Onze huidige dirigent stopt per 1 augustus in verband met werk en opleiding, daarom zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent(e). Vanwege het coronavirus hebben we al een tijdje niet kunnen repeteren en ook tijdens de zomerstop van juli en augustus zingen we niet. In september gaan we weer vol enthousiasme van start.

Ons koor bestaat uit: 17 zangers/zangeressen, 1 pianist en 1 fluitist. We zingen meerstemmige eigentijdse muziek. Onze repetities zijn op donderdagavond en eenmaal per maand zingen we in de Bartholomeuskerk of andere locatie. Wie vind het leuk ons koor te begeleiden? Neem dan contact met ons op voor verdere informatie.  
E-mailadres: bestuuramicante@live.nl 

Gezinsdag aan Zee

Van harte welkom op de gezinsdag in de strandkerk in Cadzand-Bad. Het wordt een dagje weg mét inhoud

Het St. Franciscuscentrum organiseert op 11 juli een gezinsdag aan zee.

Dennis en Sascha Peters spreken over het onderwerp Communicatie. Is het een middel om elkaar te leren kennen en begrijpen? Of toch een bron van frustratie en spanning? Wat je ervaring ook is, het is goed om stil te staan bij dit belangrijke aspect in je gezinsleven. Lees verder

Vuur in coronatijd

In de kathedraal van het Bisdom Breda is op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, een Pinksterestafette van start gegaan. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het Bisdom Breda het Pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief. De parochianen schrijven elkaar in deze geloofsbrieven over hun eigen persoonlijke geloof en willen daarmee hun mede gelovigen in andere parochies sterken in hun geloof. Deze brieven worden door het bisdom Breda op de website geplaatst. Lees verder

Vieringen worden hervat

Als de omstan­dig­he­den het toelaten en zich geen on­ver­wachte ont­wik­ke­lingen voordoen, zullen vanaf zondag 5 juli in het week­ein­de de vieringen in onze kerken weer worden hervat. De vie­rin­gen zullen voorlopig door maximaal 100 kerk­gan­gers kunnen wor­den bijgewoond. Lees verder

Conferentie De Missionaire Parochie opnieuw uitgesteld

Twee webinars in juni met fr. James Mallon

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot het najaar van 2021. Fysiek samenkomen is essentieel voor de conferentie. Het is echter onzeker dat er in november 2020 al grotere evenementen kunnen en mogen plaatsvinden. Daarnaast moeten deelnemers zich veilig kunnen voelen om deel te nemen. Lees verder