Gespreksmiddagen Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis

Toledo, half augustus 1578. In een kleine kerk, behorend bij het convent van ongeschoeide karmelietessen, staat een kleine man. Negen maanden heeft hij gevangen gezeten in barre omstandigheden, in het duister.Hij heeft het kunnen doorstaan doordat hij af en toe een licht in zichzelf gewaar werd. De verzen die hij een groepje zusters voorleest getuigen ervan. Hetzelfde licht vlamt even op in henzelf. Wat ze niet weten, is dat daar voor het eerst een lied klinkt dat de hele wereld door zal gaan. Een lied dat ruim vierhonderd jaar later nog gelezen en gezongen wordt. Ze schrijven het gedicht over, uit een schriftje dat de man wist mee te nemen toen hij ontsnapte uit het gevang. Jan van het Kruis schreef, opgesloten in een  bergruimte van een klooster, 31 strofen van een gedicht.  Het is bekend geworden met de naam  Geestelijk Hooglied, Cántico espiritual.  

 Loet Swart (1950) is medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Hij hield in Nijmegen 16 inleidingen over het Hooglied. Op evenzovele vrijdagmiddagen luisteren wij naar zijn verhaal en praten erover na. We starten op vrijdag 16 augustus in het Bartholomeushuis om 14.00 uur. Begeleiding: Piet de Meijer, pastoraal werker Immanuelparochie.

U kunt zich aanmelden: tel.0168-323218 of per mail: coordinator@immanuel-parochie.eu