Cluster West

Fijnaart:  H. Jacobus de Meerdere

Fijnaart

Molenstraat 26
4793 EG Fijnaart
tel. 0168 – 462345
e-mail: pkwest@immanuel-parochie.eu

Cluster kerk voor Fijnaart, Klundert, Noordhoek en Willemstad

Contactpersoon vanuit het pastoraal team

Michaël Bastiaansen – diaken
Rosmolen 44
4761 XC Zevenbergen
Telefoon: 06-463 411 38.
e-mail: m.bastiaansen@immanuel-parochie.eu

Indien de contactpersoon vanuit het pastoraal team onbereikbaar is, kunt u voor dringende zaken het pastoresteam altijd bereiken via: 06 239 619 19.

Diensten:

Zondag om 09.30 uur
Donderdag om 9.30 uur Gebedsviering in de zijruimte van de kerk.
1e Donderdag van de maand, Eucharistieviering, voorganger pastoor Peter de Rooij.

Misintenties:

Misintenties kunt u opgeven tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag
van 14:00 tot 16:00 uur persoonlijk, per telefoon of per mail.
Kosten bedragen € 10,50.
Voor tijdige plaatsing in de Moerdijkse Bode en Fendert Lokaal, 10 dagen vooraf opgeven.

Leden van de Parochiekern Commissie West (PKCW):

Monique Wassing, voorzitter
Vacant, secretaris
Rubin van Mourik, penningmeester, IBAN bankrekeningnummer :
NL17RABO0126001197 t.n.v. RK Immanuel West
vacature, leden.
e-mail: pkwest@immanuel-parochie.eu

Begraafplaats:

Administratie voor Fijnaart:
Lenie Hessels (0168 452 303 of lenie.hessels@live.nl)  of Jeanne van Ham (0168 464 133 of jannevanham@home.nl)
Administratie voor Noordhoek:
Mw Van der Klaauw – tel. 0168 407075 – mail: jvdklaauw@hotmail.com