Verkoop kerkgebouw Lage Zwaluwe

In het weekeinde van 16 en 17 juni werd door het parochiebestuur bekend gemaakt dat het kerkgebouw was verkocht. Daarna is er veel gedaan: het kadaster heeft de percelen ingemeten, er is overlegd met de eigenaren van de twee zendmasten, de conceptakte van (ver-)koop is door het bisdom goedgekeurd, de aannemer heeft het werk voorbereid, er zijn ideeën ontwikkeld over de nieuwe glas-in-lood ramen, de torenspits is beoordeeld op de aan- of afwezigheid van asbest, er is gesproken over de bestemming van diverse kerkelijke zaken, de nieuwe eigenaren hebben rode velours gordijnen gekocht voor de isolatie en als sfeeraankleding, er is een naam bedacht met een passend logo, er is kennis gemaakt met de buren, etc. Kortom: er is door het parochiebestuur en de toekomstige eigenaren veel werk verzet, veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding.

Door omstandigheden, die niemand had kunnen voorzien, hebben de beoogde nieuwe eigenaren recent het besluit moeten nemen de koop te annuleren. Alle energie die beide partijen in de voorbereiding hebben gestoken, zal daardoor helaas zonder het verwachte eindresultaat blijven. Voor de koper, voor het parochiebestuur en voor alle andere betrokkenen rond de kerk van Lage Zwaluwe is dit een enorme teleurstelling.

Het parochiebestuur zal zich in de komende tijd in samenspraak met het bisdom Breda, oriënteren op nieuwe mogelijkheden om de kerk van Lage Zwaluwe op een goede manier een nieuwe bestemming te geven.