24 uur voor de Heer

In de week voor de vierde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd wordt ook dit jaar ‘24 uur voor de Heer’ geor­ga­ni­seerd. Als onder­deel van de voor­be­rei­dings­tijd op Pasen bie­den pa­ro­chies vanaf vrij­dag 25 maart om 12.00 uur ’s mid­dags tot dezelfde tijd op zater­dag 26 maart de gelegen­heid voor aanbid­ding van het Aller­hei­ligst Sacra­ment, voor gebed en voor het ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. In het Bisdom Breda wordt ’24 uur voor de Heer’ geor­ga­ni­seerd als een estafette. In dat kader bent u welkom in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch op vrij­dag 25 maart tussen 19.00 uur en 20.30 uur. ’24 uur voor de Heer’ wordt gehou­den op ini­tia­tief van paus Fran­cis­cus en vond voor de eerste keer plaats in 2015 als onder­deel van het Jaar van Barm­har­tig­heid.