3e bijeenkomst missionair parochie zijn

Donderdag 7 april, 19.30-21.00 uur,  Cuyperszaal, Basiliek Oudenbosch.
Tijdens deze bijeenkomst delen de parochianen en de leden van het pastoraal team die aan de conferentie ‘De Missionaire Parochie, als God renoveert’ hebben deelgenomen, hun opgedane energie en ervaringen met parochianen die niet aanwezig konden zijn.

Aanmelden:
vanwege de organisatie en het beperkte aantal plaatsen graag uiterlijk 7 april vóór 14.00 uur aanmelden via e-mail: pastoraalassistent@outlook.com