Start online ALPHA-CURSUS

IS DE ONLINE ALPHA CURSUS IETS VOOR JOU?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor je is? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? En wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen? Dan is de online Alpha-cursus echt iets voor jou! Je hebt een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een goede internetverbin­ding.

Dit najaar or­ga­ni­seert het Bisdom van Breda voor pa­ro­chies de eerste online Alpha-cursus. De Bernardus- en Immanuel­paro­chie nemen daaraan ge­za­men­lijk deel. Alle deel­ne­mers uit beide pa­ro­chies volgen de online inlei­dingen en gaan daarna met elkaar online in gesprek. Ze wor­den daarbij begeleid door het online Alpha-team van beide pa­ro­chies. De cursus bestaat uit 14 sessies op donder­dag van 19.45 uur tot 21.30 uur. Op 10 sep­tem­ber is de Intro­duc­tiesessie. We beginnen op 17 sep­tem­ber en op 14 de­cem­ber is de afsluitende bij­een­komst. Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­ding klik je op on­der­staan­de PDF.

Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­ding: Info online Alpha Cursus (PDF)