Adventsviering Langeweg

Op zondag, 9 december 2018 om 10.00 uur wordt in sporthal De Waai de adventsviering gehouden. Pastor Piet de Meijer zal in deze viering voorgaan. Muzikaal wordt deze viering ondersteund door R.K. Fanfare Muziek Veredelt en het koor Chanson de la Vie. Aansluitend op deze viering zullen zowel Muziek Veredelt als Chanson de la Vie ieder afzonderlijk maar ook gezamenlijk nog een mini-concert verzorgen. Na afloop van de viering is er koffie/thee met koek en voor de kinderen limonade. Tijdens het mini-concert is de bar open en wordt voor een overheerlijk hapje gezorgd. Misintenties voor de viering (ad € 10,50) kunnen worden opgegeven bij Bart van Gils, de Langeweg 50 te Langeweg, lj.vangils@home.nl of telefoon 0168 – 32 72 74.