Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de snelle verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. De invulling van de vieringen (zonder kerkgangers) in de Goede Week en met Pasen, voor uitzending vanuit de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart, volgt.