Tarieven voor de begraafplaatsen

PBC – PAROCHIËLE BEGRAAFPLAATSEN COMMISSIE

PBC
In de Immanuelparochie is een Parochiële Begraafplaatsen Commissie (PBC) actief. In deze commissie zit iemand van elke begraafplaats.
Samen zorgen zij ervoor dat alle zaken met betrekking tot de kerkhoven goed geregeld en uitgevoerd worden.
Het dagelijks bestuur van deze commissie bestaat thans uit:
Hans Kleinekoort, voorzitter
Ad van Geel, secretaris tel. 06 511 688 14; e-mail: a.v.geel@outlook.com
Ton Duijm, penningmeester

ADRESWIJZIGING
Volgens het Reglement voor de begraafplaatsen is de rechthebbende de persoon aan wie het recht op een graf is verleend. Kort gezegd is dit de persoon op wiens naam het graf staat. Hij is de persoon die verantwoordelijk is voor het graf en die aangeschreven wordt als de grafrechten aflopen. Dat aanschrijven gebeurt om de tien jaar. Uit de praktijk blijkt dat in die tussenliggende jaren wel 25% van de rechthebbenden verhuisd is. Veel mensen vergeten bij verhuizing hun nieuwe adres door te geven aan de administratie van de begraafplaats.
Als u rechthebbende bent van een graf, bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw nieuwe adres. De mensen van de administratie zijn niet verplicht uw nieuwe verblijfplaats op te sporen, maar ze doen wel alle mogelijke moeite hiervoor. Soms lukt dat niet, want de gemeente geeft geen informatie. Dit kan vervelende situaties opleveren als het grafrecht niet op tijd betaald is. En die problemen willen we graag voorkomen.

GEEF UW ADRESWIJZIGING TIJDIG DOOR