Bisdom Geloofscursus

start op 23 november om 19.30 uur in Oudenbosch

De geloofscursus
Met de geloofscursus hoopt het Bisdom tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist.

Voor wie
Vooral voor gelovigen in de parochies, maar ook voor alle andere geïnteresseerden.

Door wie, waar en tijd
De bijeenkomsten worden gegeven door Ben Hartmann, vanuit het bisdom betrokken bij de Missionaire parochie. De cursus vindt plaats in de Cuyperszaal van de Basiliek, Markt 57 te Oudenbosch (ingang De Pelgrim 2, via het Doelpad en het Sint Annaplein),  van 19.30 – 21.30 uur. De cursus bestaat uit vier avonden. De eerste is op don­der­dag 23 no­vem­ber 2023 met als thema: “Ge­loofs­be­lij­de­nis”. De vervolgdata zijn 30 no­vem­ber, 7 en 14 december.
De laatste avond, 14 de­cem­ber 2023, is in de Hellemons­zaal met de ingang Pelgrim 1

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op de website van het bisdom: https://bisdombreda.nl/agenda/start-geloofscursus-geloofsbelijdenis