Caritas en Diaconie: vaak onzichtbaar maar wel aanwezig!

Komend weekend 3-4 juni is het de jaarlijkse zondag van de diaconie.
‘Velen zetten zich vanuit onze parochie dagelijks in voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instelling en in de werkgroep ‘Diaconie’, vaak onzichtbaar. Ze ondersteunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwetsbare mensen ontvangen hulp op materieel vlak. Ook ondersteunen we projecten in andere landen. Diaconie vormt een belangrijk onderdeel van ons christenzijn; niet alleen het eucharistisch brood delen met elkaar, maar ook onze zorg, aandacht, en zelfs letterlijk brood en eten. Daarom houden we komend weekend naast een Caritascollecte voor de financiële ondersteuning van diaconale projecten in het bisdom Breda, ook graag weer een inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank, bestemd voor mensen in de gemeente Moerdijk. Mooi als veel mensen hieraan mee willen doen. U toch ook!? ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’.