De Pelgrim voorjaar 2023

De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde, zingeving en reflectie in de H. Bernardusparochie en de Immanuelparochie. De programmaraad van De Pelgrim heeft een mooi programma samengesteld voor dit voorjaar.