Drie dagen te gast in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert in maart 2019

De broeders van de abdij hebben al hun kaarten gezet op een persoonlijke zoektocht naar God.
Op een geconcentreerde manier doorleven zij hun geloofsweg.
In hun bidden – overdag en ’s nachts – staan zij naast iedere vrouw en man, die met alle kracht een menswaardig bestaan probeert op te bouwen.
Een onderdeel van het biddende leven van de monniken is hun gastvrijheid.
Mannen en vrouwen, oud en jong, gelovig en ongelovig krijgen de mogelijkheid om een paar dagen het leven van de broeders te delen.

Voor belangstellenden uit de Immanuelparochie, voor degenen uit de andere Kerken in de gemeente Moerdijk, voor ieder die wil, bestaat deze mogelijkheid van dinsdag 5 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019.
Het maximale aantal deelnemers is 10.
De kosten bedragen € 45,00 per persoon per dag.

Samen met P. de Meijer lezen de deelnemers in de ochtend de evangelietekst van de dag,
‘s avonds is er een moment van onderlinge wisseling.

Graag aanmelden vóór 11 januari 2019 op 0168-323218.

Email: coordinator@immanuel-parochie.eu