Een nieuw gezicht in de parochie

In mei dit jaar heeft teamassistent Eric Roovers om persoonlijke en gezondheidsredenen bij de besturen van de Immanuel- en Bernardusparochie het verzoek ingediend om met ingang van 1 januari aanstaande zijn arbeidstijd te halveren.

De besturen hebben met het verzoek ingestemd, maar zich tegelijk gerealiseerd dat daardoor een aanzienlijk deel van de ondersteuning, die hij in de afgelopen jaren heeft geboden aan het pastoraal team, vervalt. Daarom is, in overleg met het bisdom, gezocht naar een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het team kan blijven rekenen op ondersteuning door een fulltime teamassistent.

Team en besturen zijn dan ook blij te kunnen mededelen dat met ingang van 1 januari Bas Van Haeren kan worden aangesteld als halftime teamassistent. Daarnaast zal hij, eveneens in een halftime dienstverband, worden aangesteld als pastoraal projectmedewerker met als aandachtsgebied ‘kind en geloof’,  ‘pastoraat voor jonge gezinnen’ en de contacten met de basisscholen. In die functie zal hij zich het komende jaar met name oriënteren op de voortgang van vieringen voor kinderen, zoals de Kinderkaravaan, en op de voorbereiding en de vieringen van de Eerste Communie en het Vormsel. We heten Bas van harte welkom in onze parochies. Begin volgend jaar zal er een mogelijkheid worden geboden om nader met hem kennis te maken, maar hij stelt zich vast voor:

‘Mijn naam is Bas Van Haeren, 41 jaar geleden geboren in het Belgische Turnhout en opgegroeid in het grensdorp Baarle-Hertog. 

Van jongs af aan heeft de liturgie in de Kerk mij geboeid en geïnteresseerd. In de vierde klas mocht ik (eindelijk) misdienaar worden, later werd ik tevens lector, cantor, vormselcatechist, lid van de dekenale raad, van de avondwakewerkgroep en van het parochiekoor. Door de jaren heen heb ik de ins en outs van de kerkelijke structuren leren kennen. 

Roeping  
Ik heb mogen onderzoeken wat mijn roeping was. Zo heb ik geproefd van het Norbertijnse leven in de abdij van Tongerlo en heb ik twee jaar Godsdienstwetenschappen gestudeerd aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Toch bleek dit niet Gods plan met mij te zijn. Samen met Liesbeth beleef ik, inmiddels 14 jaar, de roeping van het huwelijk en het gezin, en zijn wij de ouders van Milan (13), Seppe (9) en Amber (4). Ik ken en herken dan ook het leven van onze jonge gezinnen. 

Werk en vrije tijd 
Na mijn opleiding verzorging en verpleegkunde in Turnhout heb ik 11 jaar gewerkt in ‘Huize Ruitersbos’ in Breda op de afdelingen psychogeriatrie en somatiek. Ook was ik er lid en uiteindelijk voorzitter van de ondernemingsraad. Vier jaar geleden had ik nood aan een totaal andere werkomgeving en kreeg de mogelijkheid om aan de slag te gaan als productiemedewerker bij ‘Van Gils Sweet Creations’, waar ijs en mousse-desserts worden gemaakt. In mijn vrije tijd ben ik een echte bedevaartganger. Het ‘samen op weg gaan’ ligt me nauw aan het hart, in het verleden naar Lourdes en thans naar Banneux en Kevelaer. Ook ben ik actief betrokken bij de wereld van ‘erfgoed en heemkunde’ in mijn woonplaats Weelde. 

Inspiratie 
De persoon van Jezus van Nazareth was en is voor mij nog steeds de inspiratiebron voor de wijze hoe ikzelf in het leven wil staan. Hem probeer ik na te volgen, met vallen en opstaan, samen met anderen. Want kerk zijn we immers samen: de wekelijkse kerkganger, maar ook diegene op wat grotere afstand. Het is mijn droom om mensen, op zoek naar zingeving, door de figuur van Jezus te raken en daarvoor wil ik een verbindende factor zijn binnen onze geloofsgemeenschappen en parochies. 

Daarom ben ik dankbaar dat ik de kans krijg om vanaf 1 januari in onze parochies taken te mogen oppakken als teamassistent en om het geloofsleven met mensen te delen, vooral met onze jonge gezinnen in de functie van projectmedewerker. Ik kijk uit naar onze ontmoetingen: graag in een van onze kerken, maar het mag ook daarbuiten. Tot binnenkort!