Eerste Heilige Communie 2021

In januari/februari 2021 gaan de werkgroepen weer van start met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In onze parochie werken we met het communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven.

Via de scholen worden alle ouders/verzorgers van kinderen uit groep 4 uitgenodigd om zich op te geven voor de voorbereidingsbijeenkomsten. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie via email:  coordinator@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168-323 218. De ouders/verzorgers van de kinderen de waren aangemeld voor de EHC in 2020, maar waarvoor de viering is uitgesteld, vragen wij om opnieuw te laten weten of zij in 2021 deel willen nemen.

Opgave graag vóór 1 december as.

De volgende data zijn gepland voor de vieringen van de Eerste Heilig Communie in 2021:

Zondag 30 mei om 10.30 uur voor cluster West (kerk in Fijnaart)

Zaterdag 5 juni om 14.00 uur voor cluster Oost (kerk in Zevenbergschen Hoek)

Zondag 6 juni om 11.00 uur voor cluster Midden (kerk in Zevenbergen)

Het doorgaan van de voorbereidende bijeenkomsten en de communievieringen is afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen rondom Covid 19.