Eerste Heilige Communie 2023

De werkgroepen zijn weer van start gegaan met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In onze parochie werken we met het communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven. Via de scholen hebben alle ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4 een uitnodiging en een inschrijfformulier gekregen waarmee zij hun kind aan kunnen melden voor de voorbereidingsbijeenkomsten. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie via e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168-323 218. Aanmelden graag vóór 15 december 2022.

De volgende datum is gepland voor de viering van de Eerste Heilig Communie in 2023:
Zaterdag 3 juni om 11.00 uur voor cluster West in de kerk van Fijnaart

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen zijn er dit jaar geen communievieringen in Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek.