Eerste Heilige Communie 2024

De werkgroepen zijn weer van start gegaan met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In onze parochie werken we met het communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven. Via de scholen hebben alle ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4 een uitnodiging en een inschrijfformulier gekregen waarmee zij hun kind aan kunnen melden voor de voorbereidingsbijeenkomsten. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie via email:  coordinator@immanuel-parochie.eu of telefoon 0168-323 218. Aanmelden graag voor 17 november 2023.

De volgende data zijn gepland voor de vieringen van de Eerste Heilig Communie in 2024:
Zaterdag 11 mei om 14:00 uur voor Cluster Midden in de kerk van Zevenbergen
Zaterdag 25 mei om 10:30 uur voor Cluster West in de kerk van Fijnaart
Zaterdag 25 mei om 14:00 uur voor Cluster Oost in de kerk van Zevenbergschen Hoek