Gemeenschappelijke ziekenzalving

Donderdag 26 oktober in Fijnaart

Vroeger noemde men de ziekenzalving vaak ‘het Heilig Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie, in de jaren zestig van de vorige eeuw, worden oudere en zieke mensen juist aangeraden om niet tot het laatst te wachten, maar het sacrament te ontvangen als men nog bij het volle bewustzijn is. Hierdoor kan er extra bemoediging en kracht van uitgaan. Men spreekt nu dan ook liever van ‘het sacrament van levensmoed’. 

Wanneer deze zalving thuis of in het ziekenhuis plaatsvindt, gebeurt dit meestal in het bijzijn van familieleden of goede kennissen. 

Parochiële ziekenzalving 
Bij een gemeenschappelijke ziekenzalving in de kerk is hun aanwezigheid ook mogelijk en van harte aan te bevelen. Jaarlijks worden alle parochianen van de Immanuelparochie (in het bijzonder ouderen en zieken) uitgenodigd om na te denken over de vraag of dit sacrament voor hen een extra steun kan zijn en of zij eraan willen deelnemen. Als men al meegedaan heeft met de gemeenschappelijke ziekenzalving, of vindt dat men er nog niet aan toe is, dan kan men ook kiezen voor de ziekenzegening. 

Iedere parochiaan is welkom! 
Ook als u zelf geen zalving of zegening wenst, bent u van harte welkom bij deze bijzondere viering op donderdag 26 oktober om 10.00 uur in Fijnaart in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere. Hierna is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Indien u wilt deelnemen aan deze ziekenzalving of ziekenzegening, dan dient u zich van tevoren op te geven. Indien u geen vervoer heeft, vermeld dit als u contact opneemt: dan kan ervoor gezorgd worden. Opgave is niet nodig als u alleen als belangstellende bij de viering aanwezig wilt zijn. 

Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan vóór 24 oktober bij mevr. Adrie Kannekens: tel,nr. 06 180 662 53 (of via akannekens@ziggo.nl).