Gezinsdag aan Zee

Het St. Franciscuscentrum organiseert op zaterdag 24 juli as. weer de gezinsdag aan zee. Alle gezinnen, ook de gezinnen waarbij één ouder voor de kinderen zorgt, zijn van harte uitgenodigd. Op de flyer staat alle info.