Heilig Vormsel 2023

Op 22 april 2023 zal er voor de jongeren uit groep 8 de gelegenheid geboden worden om het heilig Vormsel te ontvangen.

Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. Destijds hebben je ouders gekozen om je te laten dopen en jou de Eerste Heilige Communie te laten doen. Nu ben je op een leeftijd om zelf te kiezen voor het Vormsel. In de vormselviering bevestig je dat je verder wilt met het geloof (al kan dat ook zoekend en tastend zijn).

Aan de hand van een leuk eigentijds project worden de jongeren voorbereid. Deze voorbereiding wordt verzorgd door de werkgroep samen met projectmedewerker Bas Van Haeren.

De jongeren die in 2019 in onze parochie hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, krijgen persoonlijk een uitnodiging voor het Vormsel. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie, telefoon 0168 323 218 of e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu