Herdenken van overledenen

Allerzielen, 2 november, is jaarlijks de dag waarop we onze overleden parochianen herdenken. In onze parochie doen we dat tijdens de weekendvieringen van 29 oktober (in Zevenbergschen Hoek om 19.00 uur) en 30 oktober (in Fijnaart om 09.30 uur en in Zevenbergen om 11.00 uur).Tijdens deze vieringen willen we speciaal de mensen herdenken die ons het voorbije jaar zijn ontvallen. Hun kruisjes hebben een centrale plaats voor het altaar en we noemen hun namen met eerbied en genegenheid. Na afloop van de vieringen mogen de nabestaanden het kruisje meenemen.

Grafzegeningen
Op zaterdag 29 oktober om 11.00 uur zal op het kerkhof aan de Kerkhofweg in Zevenbergen door pastoor Maickel Prasing het graf gezegend worden van ieder die u dierbaar is.

Op woensdag 2 november om 19.00 uur is er een bijeenkomst met gebeden en liederen op de begraafplaats van Lage Zwaluwe. Emeritus diaken Luud van Andel zal de graven zegenen.

Op zondag 6 november om 12.30 uur worden alle overledenen uit Langeweg, en met name de overledenen van het afgelopen jaar, herdacht in een bijeenkomst op de begraafplaats aldaar. Pastoor Maickel Prasing zal hierbij voorgaan en ook de graven zegenen. Petra van Rijsingen zal enkele liederen ten gehore brengen. Na afloop is er voor alle aanwezigen een eenvoudige lunch in dorpshuis Ons Stedeke. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.