Hulp aan vluchtelingen in Griekenland

Oproep tot financiële ondersteuning in het kader van Moederdag

De Nederlandse bisschoppen hebben een dringende oproep ontvangen van Caritas Athene om te helpen bij de verzorging van de talloze vluchtelingen. Velen van hen zijn kinderen en een groot deel zit vast in kampen in Griekenland. De corona crisis heeft de situatie van deze mensen nog moeilijker gemaakt dan ze al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed mogelijk bij door het bieden van onderdak, maaltijden en kleding. Daarmee wordt concrete hulp geboden en een blijk gegeven van liefdevolle aandacht in omstandigheden die voor vele vluchtelingen uitzichtloos lijken.

Mgr. Liesen doet een beroep op ons om geld in te zamelen ter ondersteuning van landelijke oecumenische projecten in het kader van de corona crisis, die veel materiële en psychische nood, in ons land en daarbuiten veroorzaakt. Op 10 mei, Moederdag, gaan onze gedachten uit naar de moeders en kunnen we samen ook een teken van aandacht voor moeders en kinderen geven over de grenzen heen met onze steun aan de vluchtelingen in Griekenland. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL79 RABO 0101 0517 78 ten name van Bisdom Breda, onder vermelding van ‘Hulp vluchtelingen Griekenland’. De ontvangen gelden zullen, samen met een financiële bijdrage van het Bisdom, worden doorgegeven aan het landelijk secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie in de week van 18 mei.