In de leerschool van TITUS BRANDSMA

“Mystiek is een bijzondere vereniging van God met de mens,” aldus Titus Brandsma in 1937,

“waarbij de mens zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God verenigt.” Mystiek komt dus van twee kanten.

Titus Brandsma had als karmeliet en professor een persoonlijk doorleefde en wetenschappelijk doordachte kennis van de mystieke traditie en hij verspreidde deze kennis op allerlei manieren.

Hij was een bevlogen docent die mensen met vaste hand binnenvoerde in de godsrelatie. In zijn geschriften getuigt hij ervan hoe mystiek verbonden is met het gewone leven, en omgekeerd, maatschappij-betrokkenheid met mystiek. Keer op keer laat Brandsma zien hoe we in alle uiterlijkheid het innerlijk leven kunnen ontwaren, en hoe dit innerlijk leven op zijn beurt onderscheidend is voor hoe wij zijn.

 

Anne-Marie Bos (1973) is karmeliet. Zij hield in Nijmegen 16 inleidingen. Op evenzovele vrijdagmiddagen luisteren wij naar verhaal en praten erover na. We beginnen op vrijdag 28 september in het Bartholomeushuis om 14.00 uur.

Begeleiding: Piet de Meijer, pastoraal werker Immanuelparochie.

U kunt zich aanmelden: tel.0168-323218 of per mail: coordinator@immanuel-parochie.eu