In de voetsporen van Sint Bernardus

 Bisdombedevaart bisdom Breda van 23 t/m 28 oktober 2023.

Het bisdom organiseert een bedevaart in de voetsporen van Sint Bernardus van Clairvaux. De Franse abt Bernardus van Clairvaux, vereerd als Sint-Bernardus, was begin 12e eeuw de be­lang­rijk­ste promotor van de her­vor­mende kloosterorde van de cisterciënzers. We bezoeken Fontaine-lès-Dijon, de plaats waar hij in 1090 werd geboren. En ook de abdij van Cîteaux, waar hij samen met der­tig andere jonge edellie­den uit Bourgondië intrad bij de cisterciënzerorde .

De abdij van Clairvaux, die hij enkele jaren later stichtte, is onlosmake­lijk verbon­den aan zijn naam. Tot de 20e eeuw heeft gedurende zo’n 550 jaar Hôtel Dieu in Beaune dienst gedaan als zie­ken­huis. We leren meer over de stichters en bewon­de­ren het prach­tige monu­ment. 
De ka­the­draal Saint-Pierre-et-Saint-Paul is het be­lang­rijk­ste reli­gi­euze gebouw in Troyes. De stad kent een rijke historie die u op eigen gelegen­heid kunt ont­dek­ken.

Met een bezoek aan de abdij van Villers-la-Ville en een slot­vie­ring in Nijvel zijn we inmiddels aan het einde van deze mooie bede­vaart.

Mocht uw belangstelling gewekt zijn, er zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten:
Maandag 20 maart om 19.30 uur, Michaëlkerk, Hooghout 67 in Breda
Donderdag 23 maart om 15.00 uur, Cuyperszaal van de Basiliek in Oudenbosch, Sint Annaplein 2
Donderdag 30 maart om 15.00 uur, Emmaüskerk, Alberdink Thijmstraat 2 in Terneuzen

Meer in­for­ma­tie vindt u op de site van Huis voor de Pelgrim of de link hier­on­der:  
Info voor deze bede­vaart­reis