Kanselbericht

zondag 2 mei 2021

Beste mensen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Immanuelparochie en de parochie H. Bernardus van Clairvaux wil ik u de volgende mededeling over het pastoraal team doen.

Allereerst willen we u informeren over de gezondheidssituatie van onze pastoor. Pastoor Prasing is sinds afgelopen maandag weer thuis. In de pastorie herstelt hij van de coronabesmetting die hij had opgelopen. Hij zal de komende weken nog rust moeten houden, maar we verwachten dat hij daarna gaandeweg zijn werkzaamheden weer kan hervatten. We zijn dankbaar voor alle ondersteuning van collega’s en oud-collega’s die het mogelijk maken om vieringen in onze parochies zoveel mogelijk te laten doorgaan.

Zoals bekend is het pastoraal team van onze parochies klein geworden. Onze besturen en onze pastoor hebben regelmatig met het bisdom gesproken over aanvulling van het team. Bisschop Liesen heeft een beroep gedaan op pastoraal werkster Petra Mergaerts om lid te worden van het pastoraal team. Petra heeft kennis gemaakt met het team en de parochiebesturen, Die kennismaking is positief verlopen en we zien haar graag komen.

Sinds 2009 is Petra werkzaam als pastoraal werkster in de Sint Norbertus-parochie in Roosendaal en ze is daar op dit moment teamleider. Bisschop Liesen heeft haar gevraagd om tot 1 januari in deeltijd werkzaam te blijven in de St. Norbertusparochie om haar taken daar goed te kunnen overdragen. Ze zal daarom vanaf 1 mei voorlopig gedurende twee dagen per week haar werk bij ons beginnen. In de komende weken zal ze kennismaken met onze parochies. Petra zal algemeen pastorale taken op zich nemen en met name aandacht geven aan het diaconaal-catechetisch programma in ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch. Het moment waarop Petra als nieuw teamlid zal worden gepresenteerd moet nog worden bepaald. We houden u daarvan op de hoogte.

Pastoraal team en beide parochiebesturen zijn blij met de komst van Petra Mergaerts. De kennismaking met haar gaf veel vertrouwen in een vruchtbare en goede samenwerking. We realiseren ons ook dat ons pastoraal team nog meer aanvulling nodig heeft. We blijven daarover in gesprek met het bisdom.