Kanselbericht teamsamenstelling

Afgelopen weekend is namens het parochiebestuur het volgende kanselbericht voorgelezen in onze drie kerken:

‘Bisschop Liesen heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor de juiste verdeling van de pastorale beroepskrachten in het bisdom. Vanuit die zorg heeft hij op diaken Peter Hoefnagels een beroep gedaan om een benoeming in een andere parochie in ons bisdom te aanvaarden.

Peter Hoefnagels is vijf jaar geleden als teamlid en teamleider begonnen in de H. Bernardusparochie, en sinds tweeënhalf jaar vervult hij die functie ook in de Immanuelparochie. Bisschop Liesen heeft hem gevraagd om diaken te worden in de H. Catharinaparochie van Oosterhout, waar een vacature is ontstaan. Diaken Hoefnagels heeft zich bezonnen op die vraag. Hij is nog niet zo lang werkzaam in onze parochies, en hij ziet goede vruchten van zijn inzet in onze parochies, maar hij ziet ook de nood in de H. Catharinaparochie, en hij voelt zich aangesproken om te helpen bij het oplossen daarvan. Hij heeft besloten in te gaan op het appel van de bisschop. We nemen afscheid van Peter Hoefnagels tijdens en na de eucharistieviering op zondag 1 september 2019 om 9.30 uur in de St. Jan de Doperkerk in Hoeven.

Er is uiteraard door ons met het bisdom gesproken over de vacature vanwege het vertrek van diaken Hoefnagels. De bisschop begrijpt dat er in ons team geen langdurige leemte kan zijn. Hij heeft een beroep gedaan op pastoraal werker Peter Derks om pastoraal werker te worden in onze parochies, en hij heeft hem gevraagd om kennis te maken met de leden van het pastoraal team en van onze parochiebesturen. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om Peter Derks met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot pastoraal werker in onze parochies. Peter Derks is  sinds 1997 pastoraal werker in ons bisdom. Hij is lange tijd werkzaam geweest in de parochies van Dongen en Rijen, en de laatste jaren was hij werkzaam als pastoraal werker in de parochie van de H. Familie in Breda. Hij woont in Dongen en hij zal daar blijven wonen.

De presentatieviering van Peter Derks zal worden gehouden op zondag 29 september om 11.00 in de Basiliek van de H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Daarna is er gelegenheid kennis met hem te maken in de Cuyperszaal van pastoraal-diaconaal centrum “de Pelgrim”, onder de Basiliek.’