Kanselbericht verkoop kerk Lage Zwaluwe

Afgelopen weekend is het volgende kanselbericht voorgelezen in onze drie kerken:

‘Het parochiebestuur vraagt uw aandacht voor het volgende: de afgelopen maanden heeft u vaker kunnen horen en lezen dat de parochie hoopgevende gesprekken voerde met een beoogde nieuwe koper van de kerk van Lage Zwaluwe. Helaas moeten wij u vandaag berichten dat de verkoop opnieuw op het allerlaatste moment niet is doorgegaan.

We spraken met Dieuwke en Willem Simonis, die eigenaar zijn van het restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe. Zij vonden dat de mooie kerk in Lage Zwaluwe niet leeg mocht blijven staan en ontwikkelden daarom een prachtig herbestemmingsplan voor de kerk. Een plan dat in onze ogen waardig en passend is bij een kerkgebouw en een meerwaarde voor het dorp en de omgeving. Uiteindelijk is er een bod uitgebracht dat voor ons als parochie acceptabel was en zijn we mondeling tot overeenstemming gekomen.

Als parochie moeten we om toestemming vragen aan de bisschop voor de verkoop van een kerk. Het bisdom was uiteraard van alle stappen tot dan toe op de hoogte. De bisschop beoordeelt het plan en het bod op inhoud en of de procedure correct is verlopen. We ontvingen een volmondig ja op het plan wat inhoud betreft, maar de bisschop besloot echter voor ons geheel onverwacht dat de parkeerplaats niet verkocht mag worden en dat het bod op de kerk te laag was. Het parochiebestuur is zeer teleurgesteld over deze plotselinge wending, maar kan zich hier helaas niet tegen verzetten.

Dieuwke en Willem Simonis hebben zich om deze reden moeten terugtrekken. Daarmee is in een jaar tijd voor de tweede keer de verkoop van de kerk van Lage Zwaluwe mislukt. Het parochiebestuur hecht eraan om te benoemen dat de gesprekken met Dieuwke en Willem Simonis warm en respectvol zijn geweest. We betreuren daarom des te meer dat de verkoop niet is afgerond.

Hoe nu verder is vooralsnog onduidelijk. Door de nieuwe regels die de bisschop heeft bepaald, is de verkoop van de kerk niet eenvoudiger geworden. We kunnen niet anders dan hopen dat er in de nabije toekomst alsnog een nieuwe koper in beeld komt, die hier wel mee uit de voeten kan.’