Kanselbericht

Het weekend van 23 en 24 januari is in de kerken van de Immanuel- en Bernardusparochie namens de besturen en het pastoraal team het volgende kanselbericht voorgelezen over de samenstelling van het pastorale team:

Beste mensen, namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Bernardusparochie en de Immanuelparochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

Op 1 september 2019 is pastoraal werker Peter Derks in onze parochies begonnen als lid van het pastoraal team. In het team is hij gaan participeren aan alle voorkomende pastorale taken en met name aan de zorg voor het pastoraat aan jonge gezinnen. Tot onze spijt moeten we u mededelen dat Peter Derks onze parochies op korte termijn gaat verlaten.

In de voorbije tijd heeft Peter ervaren dat de reisafstand tussen Dongen – waar hij woont – en onze parochies in en rond Oudenbosch en Zevenbergen voor hem erg groot is. We weten dat Peter deze afstand vooral op de speedbike aflegt. Onverwacht deed zich voor Peter de kans voor om pastoraal werker te worden in het bisdom Den Bosch, in de Tilburgse parochie Peerke Donders, dichtbij Dongen. Peter heeft zich georiënteerd op deze mogelijkheid. Hij voelde zich aangesproken door de Tilburgse parochie en door de nabijheid daarvan, maar hij voelde ook hoe hij verbonden was geraakt aan onze parochies en aan parochianen en vrijwilligers in onze parochies. Hij vond het moeilijk om van hen – van ons – afscheid te nemen, maar hij heeft uiteindelijk wel gekozen voor een nieuwe benoeming in Tilburg. Peter Derks heeft de bisschop van Breda ontslag gevraagd en de bisschop heeft hem dat verleend en hem bedankt voor zijn inzet als pastoraal werker in ons bisdom. Peter is ruim 23 jaar pastoraal werker geweest in het bisdom Breda, in meerdere parochies.

We vinden het jammer dat we afscheid moeten nemen van Peter Derks. Hij is maar kort bij ons werkzaam geweest en we hebben gemerkt hoe hij dat met bezieling, enthousiasme en grote inzet heeft gedaan. We hebben echter ook respect voor zijn afweging, en we wensen hem alle goeds in zijn nieuwe benoeming.

Op zondag 7 februari zullen we afscheid nemen van Peter Derks in de eucharistieviering om 11.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch. Vanwege de coronamaatregelen kan er maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn bij deze viering. De afscheidsviering zal wel te volgen zijn via de livestream. Ook in andere kerken van onze parochies is er gelegenheid om Peter Derks te groeten. In alle kerken zijn er nog eucharistievieringen waarin pastoor Maickel Prasing met Peter voorgaat. In Zevenbergen is dat op zondag 31 januari om 11.00 uur,  in Zevenbergschen Hoek op zaterdag 13 februari om 19.00 uur en in Fijnaart op zondag 14 februari om 09.30 uur.

Voor ons pastoraal team is het vertrek van Peter Derks een groot verlies. Er was al sprake van een vacature in het team en we realiseren ons dat het team nu heel klein is geworden. Pastoor Prasing weet zich gelukkig gesteund door meerdere priesterassistenten en door veel parochianen, maar aanvulling van het team is hard nodig. Het bisdom Breda heeft ons toegezegd de lege plaatsen in ons team zo snel mogelijk in te vullen.