Kanselboodschap 25-26 januari

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Immanuelparochie en van de H. Bernardus van Clairvauxparochie is het volgende voorgelezen:

Met ingang van 1 januari hebben de besturen van onze beide parochies, met instemming van bisschop Liesen, een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarbij is afgesproken dat de pastorale zorg  in onze beide parochies door één pastoraal team zal geschieden, en dat het parochiebestuur van de H Bernardusparochie als werkgever voor de teamleden zal optreden. De bevestiging van het éne pastorale team voor onze beide parochies past bij de geleidelijke groei van samenwerking die we de afgelopen jaren hebben gekend.

Het pastoraal team staat onder leiding van pastoor Maickel Prasing. In de H. Bernardusparochie was pastoor Prasing al pastoor sinds 2007, in de Immanuelparochie was hij sinds 2017 waarnemend pastoor. Met ingang van 1 januari heeft bisschop Liesen Maickel Prasing ook voor de Immanuelparochie tot gewoon en volwaardig pastoor benoemd. De benoeming van priester-assistent Alex Schuerman is per 1 januari aangepast, zodat hij nu ook priester-assistent is voor de Immanuelparochie. Toen Peter Derks in september als pastoraal werker voor onze parochies begon heeft hij al een benoeming gekregen voor onze beide parochies.

Over diaken Michaël Bastiaansen is er ook een mededeling. Volgend weekend, op 2 februari, wordt Michaël 75 jaar. Het is de leeftijd waarop diakens geacht worden hun zending als teamlid terug te geven aan de bisschop. Diaken Michaël Bastiaansen heeft dat gedaan, en bisschop Liesen heeft hem, met dank voor zijn grote inzet, ontslag verleend als teamlid. Michaël Bastiaansen heeft aangegeven dat hij zich als diaken-vrijwilliger wil blijven inzetten voor met name de Immanuelparochie. Hij heeft daartoe goede afspraken gemaakt met pastoor Prasing, het pastoraal team en het parochiebestuur. We zijn blij dat we een beroep op diaken Bastiaansen kunnen blijven doen, maar we realiseren ons dat hij vanaf 2 februari met een andere status bij ons werkzaam zal zijn. Om dat moment goed aandacht te geven, en om aandacht te geven aan zijn 75e verjaardag, is er komende zondag 2 februari een bijzondere viering in de H. Jacobuskerk in Fijnaart. Deze viering begint om 9.30 uur. Graag nodigen we u uit voor deze speciale viering.

Met het vertrek van pastoraal werker Piet de Meijer en de veranderde inzet van diaken Bastiaansen is een vacature in ons pastoraal team ontstaan. Onze besturen en ons pastoraal team spreken daarover met het bisdom.