Livestream Goede Week en Pasen

In deze tijden toch verbonden met elkaar!

Tijdens de Goede Week en Pasen wor­den alle vie­rin­gen, zonder kerk­gan­gers, gehou­den in de kerk van de heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart.

De vie­rin­gen zijn live te volgen via onze website. Op de homepagina, in de linker kolom onderaan, wordt u via de knop KERK TV recht­streeks doorgeschakeld naar de uitzen­ding. U kunt de vie­ring ook op een later tijdstip terugkijken.

De vie­rin­gen zijn op de volgende dagen en tij­den:

–     zon­dag 5 april – Palm­zon­dag – 09.30 uur – eucha­ris­tie­vie­ring
–     donder­dag 9 april – Witte Donder­dag – 19.00 uur – eucha­ris­tie­vie­ring
–     vrij­dag 10 april – Goede Vrij­dag – 15.00 uur – Kruiswegmedi­ta­tie
–     vrij­dag 10 april – Goede Vrij­dag – 19.00 uur – Goede Vrij­dagliturgie
–     zater­dag 11 april – Stille Zater­dag – 20.30 uur – Paas­wake
–     zon­dag 12 april – Hoog­feest van Pasen – 09.30 uur – eucha­ris­tie­vie­ring
–     maan­dag 13 april – Paasmaan­dag – 09.30 uur – eucha­ris­tie­vie­ring