Lopend Vuurtje 2022

Goed nieuws voor de tieners die in 2021 het heilig Vormsel hebben ontvangen: op zaterdag 4 juni 2022 wordt er door het bisdom Breda weer de vormelingendag Lopend Vuurtje georganiseerd.  De plaats van samenkomst is Bergen op Zoom. De laatste keer dat de vormelingendag kon doorgaan, was in 2019. De dag begint om 9:45 uur in de Lourdeskerk met een eucharistieviering. Na een gezamenlijke lunch is er volop ruimte voor ontmoeting en wordt een uitdagend vlammenspel gedaan. Voor ouders, verzorgers en begeleiders is er een moment van groepsgesprek. Aan het einde van het programma, vanaf 13:30 uur, krijgen de deelnemers een persoonlijke zegen.

Vooraf aanmelden
Voor een goede organisatie is het nodig om vooraf aan te melden via lopendvuurtje@bisdombreda.nl

Verzoek
Iedere deelnemer wordt gevraagd om een eigen kussentje mee te brengen om zo voldoende zitplekken te creëren.

Kosten
Deelname bedraagt € 5,= per persoon (inclusief lunch en drinken). Dit geldt zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Graag betaling vooraf op
NL79 RABO 0101 0517 78  van Bisdom Breda o.v.v. de naam en Lopend Vuurtje 2022.

Aanvullende informatie
voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het bisdom: www.bisdomvanbreda.nl/lopendvuurtje