Oecumenische Vredes Gebedsdienst

20 september in de RK H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen

In de week van 16 t/m 24 september organiseert PAX, zoals elk jaar in de derde week van september de Vredesweek. Thema vredesweek 2023
Dit jaar kijken we naar onze democratie die onder druk staat. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten

Brand een kaarsje voor de vrede
We willen graag wat meer bewust stilstaan bij en bidden voor vrede. Daarom zal er gedurende heel de vredesweek in de kerken van onze parochie een ‘vredeshoekje’ te vinden zijn waar een ieder die dat wil een kaarsje kan branden voor de vrede. Dit ‘vredeshoekje’ is te herkennen aan een informatiepaneel over de vredesweek. U kunt er niet alleen een waxinelichtje aansteken, maar er ook een vredesgebed vinden om mee naar huis te nemen. Via dit gebedskaartje kunt u mee bidden om vrede in de wereld ver weg en dichtbij huis.

Op woensdagavond 20 september om 19.00 uur organiseert de Raad van Kerken Zevenbergen een oecumenische viering in de H. Bartholomeuskerk, die geheel in het teken van de vredesweek zal staan.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

Tijdens de viering zal een collecte worden gehouden die bestemd is voor de voortzetting van het werk van vredesbeweging PAX ter bevordering van vrede wereldwijd.