Online bijeenkomsten over het bijbelboek Handelingen

In deze tijd zoeken we op onze manier naar nieuwe wegen om het geloof in Christus in praktijk te brengen, te verkondigen en te vieren. Het boek Handelingen kan handreikingen doen om ons verder te helpen op deze weg. Het Sint Franciscuscentrum maakt dit mogelijk via drie online-avonden van één uur over het boek Handelingen van de apostelen.  

Door wie: Vincent de Haas, diaken van bisdom Breda geeft een toelichting op de diverse Bijbelboeken. Wie weet zijn er onvermoede bronnen voor de ontwikkeling van de Kerk van vandaag. 

Wanneer, hoe en kosten: 25 mei, 2 juni en 8 juni 2020 van 19.30 – 21.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Aanmelden: vul het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum in (www.sintfranciscuscentrum.nl). Daarna ontvangt u per mail een link om aan de sessie deel te kunnen nemen. 

Het boek Handelingen  

Tussen Pasen en Pinksteren wordt het boek Handelingen van de Apostelen gelezen. Gedreven door de Geest verkondigen de leerlingen van Christus het evangelie. Zo horen we van dag tot dag hoe het geloof zijn weg vond in heel de wereld. We maken ook kennis met de eerste christenen. We leren de eerste verkondigers van het evangelie kennen. De apostelen worden enthousiast onthaald maar stuiten ook op weerstand. En hoe ze op hun beurt vervolgd worden omwille van het evangelie. Er wordt verteld over eensgezindheid en over conflicten, zowel in de geloofsgemeenschap als met de wereld buiten.  

Voor deze inleiding zoemen we in op drie zaken: op de heilige Geest als de hoofdpersoon, op het spreken en optreden van de apostel Petrus en daarna op de apostel Paulus.