Ontmoetingsmiddag Herinneringen aan de Eerste Heilige Communie

Op donderdag 27 juli 2023 organiseren pastor Petra Mergaerts en de vrijwilligers van de werkgroep huisbezoek cluster Midden een ontmoetingsmiddag in het Bartholomeus in Zevenbergen.

De periode van de tweede zondag van Pasen tot en met Sacramentsdag is bij uitstek dé tijd dat in veel parochies de Eerste Heilige Communie wordt gevierd. Als katholiekgelovige hebt u hoogstwaarschijnlijk ook uw Eerste Heilige Communie gedaan. Herinnert u zich daar nog iets van: van de voorbereiding, de viering en het feest? Misschien hebt u er nog één of meerdere foto’s van, een gebedenboekje, een herinneringsprentje, een déjeuner,…

Hoe leuk is het om bij de ontmoetingsmiddag samen herinneringen op te halen en dit met elkaar te delen. U mag daarbij dingen die herinneren aan dit feest meenemen en aan elkaar laten zien. De middag is van 13.30 uur tot 16.00 uur. Deelname is gratis, een vrije gift is altijd welkom.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan vóór 24 juli via mevr. Marja van Meel, telefoon 0168-323 218 (maandag en donderdag van 9.00-17.00u; dinsdag van 9.00-13.00u) of via het mailadres coordinator@immanuel-parochie.eu of vul het deelnameformulier in en doe deze in de brievenbus van het Bartholomeushuis. Mocht het vervoer een probleem zijn, laat dit dan weten: dan wordt er naar een oplossing gezocht.
Komt u ook?