Ouderenmiddag

Op donderdag 21 juli 2022 zal deze zomerse ouderenmiddag plaatsvinden in het Bartholomeushuis in Zevenbergen. Naast veel ruimte voor onderlinge ontmoeting zal er een verhaal zijn over Maria bedevaartplaatsen door pastoraal werker Petra Mergaerts. Inloop is vanaf 13.30 uur; het programma start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Deelname is gratis.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan vóór 18 juli bij het secretariaat van de parochie, telefoon 0168 323 218 (maandag en donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en dinsdag tussen 09.00 en 13.00 uur) of via e-mail:
coordinator@immanuel-parochie.eu
Er liggen ook aanmeldformulieren achter in de kerk die u ingevuld in de brievenbus van het Bartholomeushuis kunt doen.

Met het oog op de hapjes en de drankjes willen we immers graag vooraf weten hoeveel mensen er komen. We gaan er van uit dat u zelf voor vervoer zorgt. Maar mocht dit een probleem opleveren, laat dit dan weten.

Komt u ook?