Emeritus pastoor George Dirven overleden

Op 4 februari 2022 is geheel onverwacht emeritus pastoor George Dirven overleden. Hij had een enorme staat van dienst in onze regio. In 1977 werd hij pastoor van de toenmalige parochies H. Johannes de Doper in Klundert en de H. Joseph in Noordhoek. Na de oprichting van de Immanuelparochie in 2005 bleef hij werkzaam als parochievicaris van de nieuwe parochie. Eind juli 2014 ging hij met emeritaat. Ook daarna bleef hij dienstbaar als priesterassistent in met name de Immanuelparochie, maar ook in de Bernardusparochie en andere parochies in het bisdom.

Daarnaast verleende hij pastorale zorg in de woonzorglocatie van Surplus ‘De Zeven Schakels’ in Zevenbergen en was hij een gewaardeerd voorganger in verschillende kloostergemeenschappen.

We hebben hem leren kennen én waarderen als een aimabele mens en een betrokken pastor, die met veel overgave en toewijding nagenoeg 45 jaar in ons midden geleefd en gewerkt heeft.

Wij wensen zijn broer, zussen en de overige leden van de familie Dirven veel sterkte toe in de komende tijd. Wij zullen met eerbied en respect aan George blijven denken en we bidden dat de barmhartige God hem voor altijd bewaren mag in zijn eeuwige rust en vrede.