Overlijden zeh. W.A. Vervaet

Op 2 juni 2020 is overleden de zeereerwaarde heer W.A. (Wim) Vervaet. Hij werd geboren 2 december 1925 te Sas van Gent. Op 7 juni 1952 werd hij tot priester gewijd.Na zijn priesterwijding werd Wim Vervaet conrector op het internaat Saint Louis in Oudenbosch. In 1958 werd hij kapelaan in de H. Josephparochie in Dongen en een jaar later werd zijn benoeming uitgebreid met een aanstelling als conrector van het pensionaat in Dongen. In de tweede helft van 1964 werd hij kapelaan in Oosterhout. Vanaf januari 1972 was hij werkzaam als pastoor in Lage Zwaluwe en Moerdijk.

Op 1 januari 1995 ging Wim Vervaet met emeritaat. Hij keerde terug naar zijn geboortedorp. Hij vond voldoening en vreugde in zijn priesterschap en bleef van harte en tot op hoge leeftijd zijn diensten aanbieden als priesterassistent in woonzorgcentra en in de parochies van Midden Zeeuws Vlaanderen die later de Elisabeth-parochie werden.

De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats, waarna Wim begraven wordt op de begraafplaats Sint Jans Schorre te Sas van Gent.