Programma najaar De Pelgrim

Afgelopen zomer heeft de Programmaraad van De Pelgrim hard gewerkt om een aantrekkelijk programma samen te stellen voor dit najaar. De Pelgrim is het in­spi­re­rende centrum van aan­dacht en ont­moe­ting, bemoe­diging en naasten­liefde, zin­ge­ving en re­flec­tie in de Bernardus­paro­chie en de Immanuel­paro­chie, met een po­si­tie­ve uit­stra­ling naar de plaat­se­lijke samen­le­ving. In samen­wer­king met allerlei groepen en organi­sa­ties, sti­mu­leert ‘De Pelgrim’ op veel­vormige wijze de ont­moe­ting met en tussen mensen die op zoek zijn naar zin­ge­ving en geloofsver­die­ping en daagt ze uit tot nieuwe vormen van nabij­heid en naasten­liefde. Ze vormt een be­lang­rijke broed­plaats voor innoverend pas­to­raat en diaco­naal han­de­len.

Voor het complete programma: