Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

De Nederlandse bisschoppen hebben protocollen opgesteld voor het ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
Een van die protocollen is bestemd voor gelovigen. De richtlijnen in het protocol geven aan hoe we elkaar kunnen ontmoeten in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus. Het protocol maakt het mogelijk dat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.
Het bestuur en de Parochiekerncommissies gaan de richtlijnen uitwerken en kijken hoe en wanneer de vieringen in onze drie kerken weer hervat kunnen worden.