Retraiteweekend voor kerst

‘Naar U gaat mijn verlangen’

Van vrijdag 21 december (16.00 uur) tot en met zondag 23 december (15.00 uur) organiseren de broeders van Huijbergen een retraiteweekeinde met als thema ‘Naar U gaat mijn verlangen’. De retraite wordt gehouden in het broederhuis, Boomstraat 7 in Huijbergen en wordt begeleid door Frank Ploum en br. Bram Hommel. De kosten (inclusief verblijf en maaltijden) bedragen € 190,00. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 december bij de begeleiders: franck@abcfh.nl resp. Bram@abcfh.nl.

De weg naar Kerstmis, onze groei naar menswording, is een weg van verlangen. Dat verlangen ligt diep in ons verborgen als een stuwende kracht. Het verlangen nodigt ons uit om ons mens-zijn te oriënteren op wat komen gaat. Dat is een wordingsproces, een steeds weer opnieuw geboren worden. Tijdens dit retraiteweekeinde staan we aan de hand van tekst, bezinning en het leven van Franciscus stil bij ons eigen leven in het licht van Kerstmis. Naast de inleidingen en de mogelijkheid om aan het gebed van de broeders deel te nemen is er ruimte om stil te zijn, te wandelen en om een per­soon­lijk gesprek te hebben met een van de begeleiders.