Start nieuwe Alpha-cursus

Heb je vragen over de zin van je leven of over ons geloof? Heb je moeite om met andere mensen, je kinderen en kleinkinderen, die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woorden te brengen? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Dan is een Alpha-cursus echt iets voor jou!

Elke Alpha-bijeenkomst begint met een gemeenschappelijke maaltijd. Zo leer je de andere deelnemers op een ontspannen manier kennen. Na de maaltijd luister je naar een korte, inspirerende inleiding over belangrijke vragen zoals: Wie is Jezus voor mij?, en Bidden: waarom en hoe? Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten.

Na de succesvolle eerste cursus in het najaar van 2019 gaat op dinsdag 11 februari een nieuwe Alpha-cursus van start om 18.30 uur in de Cuyperszaal in Pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch. Voor informatie over de cursus en over de data van de bijeenkomsten of als u zich wilt aanmelden stuurt u een email naar pastoraal assistent Frans van den Bosch, pastoraalassistent.bern.par@gmail.com

Gemeenschappelijke maaltijd tijdens de 1e Alpha-cursus