Stikstof crisis en Laudato Si?

De media confronteren ons bijna dagelijks met de ernst van de milieuschade die bedrijven en consumenten hebben aangericht, en nog steeds, kunnen aanrichten. Voorbeelden daarvan zijn: de klimaatveranderingen, knellende stikstof crisis, slechte kwaliteit van het oppervlaktewater, en sterke afname van de biodiversiteit. Wat moet je daarmee als burger? Maar misschien is nog veel belangrijker de vraag: Hoe zou je als Christen en leerling van Jezus hiernaar moeten kijken én handelen?

Onze paus Franciscus heeft over deze vraag eerder een zeer lezenswaardig encycliek geschreven, getiteld: Laudato Si, over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. De paus richt zich niet alleen op ons als gelovigen, maar ook op ‘alle mensen van goede wil’. Zorg voor de schepping zegt de paus, is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid.

 Door ons egoïsme, de op winstbejag gebaseerde uitbuiting van de aarde en de ‘cultuur van verspilling’ is de zorg voor de schepping op de achtergrond geraakt. Met alle zeer negatieve gevolgen voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis. Het is niet rechtvaardig dat vooral de armen en meest kwetsbare medemensen daarvoor moeten opdraaien. Jezus zou ons daarop heel duidelijk en onomwonden hebben aangesproken. Alleen al daarom moeten we de wereld verbeteren, en….., met jezelf beginnen.

Wellicht is er in de komende zomerperiode tijd om met dit schrijven van de paus nader kennis te maken. Op de website van ons Bisdom, www.bisdomvanbreda.nl/nieuws , staat info over hoe dit boek te bestellen is of online te downloaden, en over een leeswijzer en een link naar een boeiende documentaire. Van harte aanbevolen!

Frans van den Bosch, pastoraal assistent