Vormsel 2021

In onze parochie zijn we gewend dat in november het heilig Vormsel toegediend wordt aan jongeren uit groep 8. Vorig jaar is echter besloten dit vanwege de geldende coronamaatregelen uit te stellen. De nieuw vastgestelde vormseldatum is 10 juli 2021.

Rond de leeftijd van 11 – 13 jaar zijn jongeren volgens de Kerk in staat om steeds zelfstandiger na te denken over wat zij geloven. In de vormselviering bevestigen zij dat ze verder willen met het geloof dat hen is meegegeven (al kan dat ook zoekend en tastend zijn).

Uiteraard gaat aan de vormselviering een extra stukje voorbereiding vooraf. Deze wordt verzorgd door de werkgroep aan de hand van het eigentijdse project ‘In Vuur en Vlam’.

De kinderen die in 2017 in onze parochie hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen en die zich vorig jaar nog niet aangemeld hadden, hebben opnieuw persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Mocht u uw zoon of dochter vorig jaar al opgegeven hebben, dan blijft deze aanmelding staan. Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie, telefoon 0168-323 218 of e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu